Johansson (VF) har tagit del av det förslag som tillsatt arbetsgrupp lagt fram om kulturlokal vid biblioteket. I nuläget handlar det enbart om grova skisser och kostnadsberäkningar.

— Det rör sig om stora investerings- och driftpengar. Jag försöker då komma fram till om vi kanske kan titta på om det går att sänka den totala investeringsvolymen men ändå får fram en bra lösning, säger han.

Driftskötsel

Då politiken ofta möts av önskemål från näringslivet, om hur värdefullt tillkomsten av kulturlokal är, tror han att engagemang kan vara det vinnande ledordet.

Annons

— Det jag vill ha är ett engagemang från näringslivet. Det är inte ovanligt att de ställer upp i diverse olika grejer och evenemang, så om då kulturlokaler är angeläget kan de visa det genom att stötta ekonomiskt och med driftskötsel.

Vad gäller driften av kulturlokal tror Johansson att det kan gynnas av privat entreprenör då han sett att det finns skillnad mellan en som är kommunalt anställd och någon som driver det privat.

”Ett sätt att leva”

— Det krävs personal som jobbar på ett sätt för mer än bara lönen för sitt arbete. Det är ett sätt att leva. Är det en kommunalt anställd så kommer det krävas obekväma arbetstider och kämpar då kanske inte lika hårt som en privat som brinner för kulturen, säger han.

— Jag tror det kan vara stimulerande att få in en entreprenör som driver detta.

Än så länge är detta bara en idé till förslag, men en idé som Johansson tror är nödvändig förutsättning i förverkligandet av kulturlokaler.

— Många gemensamma lösningar krävs och jag hade gärna velat veta vad kommunens invånare tycker om idén, säger Johansson.

LÄS MER: Han ifrågasätter kulturhusplaner