Förra gången ekonomichef Andreas Eliasson talade om bokslutsprognos för ledamöterna i kommunstyrelsen var det ekonomiska läget sämre. Då pekade bokslutsprognosen på ett minusresultat, närmare bestämt 740 000 kronor. Vid onsdagens redovisning i kommunstyrelsen såg det prognostiserade resultatet klart bättre ut, nämligen 6,1 miljoner kronor plus.

— Framförallt handlar det om minusposterna för vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden inte ser ut att bli så stora som vid förra bokslutsprognosen. Framförallt har resultatet för socialnämnden förbättrats, med 5 miljoner kronor, berättar Eliasson.

Nämnders ansvar

Faktum kvarstår dock, det är nämndernas prognostiserade resultat som är oroande. Sammantaget ser nämnderna ut att gå back med 12,2 miljoner kronor. Om detta blev det en diskussion bland kommunstyrelsens ledamöter.

— Om nämnderna ser ut att inte klara budget, när och om ska man då ge signaler till kommunfullmäktige, som tagit beslut om budgeten? undrade Anders Bengtsson (M).

— Det åligger nämnderna att vidta åtgärder för att komma i budgetnivå. Vi ska inte enbart lägga bokslutsprognosen till handlingarna, utan nämnderna måste komma med åtgärdsförslag för att komma inom tilldelad budgetram, svarade Jan Johansson (VF).

Ingen oro alls

Jan Johanssons retorik fick en del att reagera.

Annons

— Jag kan konstatera att vård- och omsorgsnämnden inte har rätt budget. Denna nämnd kan inte göra mycket mer för att närma sig ett nollresultat. Drar man åt svångremmen ytterligare kommer vi att få kvalitetsförsämringar och ännu högre sjukskrivningstal, framhöll Carina Strömbäck (V).

Denna åsikt stöttades av såväl Helena Stålhammar (C) som Almuth Holmqvist (MP). Några reagerade på minusresultat för kultur- och fritidsnämnden. Enligt bokslutsprognosen går denna nämnd back med 210 000 kronor.

— Jag hoppas innerligt att det inte beror på kostnader för Regnbågsveckan, framhöll Jan Johansson.

— Det ska det inte göra, utan det ska handla om bad- och gymverksamheten, sa ekonomen Christina Carlson.

Ledamöterna efterlyste en förklaring från kultur- och fritidsnämnden och en sådan ska komma vid ett senare tillfälle.

En som inte oroade sig över bokslutsprognosen alls var Ingemar Sturesson (KD).

— Jag tycker inte dessa siffror sticker ut, jämfört med tidigare. Detta är inget unikt. Det ordnar sig nog det här, menade Sturesson.