Enligt post- och telestyrelsen hade 70 procent av alla hushåll i kommunen tillgång till bredband via fiber under 2018. Det är en ökning med 9 procentenheter, jämfört med året innan. Vetlanda kommun klättrade där med 23 placeringar från plats 158 år 2017.

Om man räknar in hushåll som ligger inom 50 meter till närmsta fiberanslutna fastighet blir den siffran 81 procent. I ett pressmeddelande skriver Svenska Stadsnätsföreningen att det indikerar att fler hushåll inom en relativt kort tid kan fiberansluta sig.

Men Svenska stadsnätsföreningen är inte nöjda där.

I Vetlanda saknar fortfarande cirka 30 procent av invånarna tillgång till snabbt bredband. Utan bredband till alla kommer utanförskapet att öka ännu mer när välfärden digitaliseras, säger Mikael Ek i ett pressmeddelande.

Han är vd på Svenska stadsnätsföreningen, som analyserat resultatet. De anser att det måste bli enklare att samverka kring fiberutbyggnad och drift om stadsnäten ska kunna bidra fullt ut i arbetet med att nå de nationella målen.

Då utbyggnadstakten minskat något i Sverige som helhet befarar Stadsnätsföreningen att utbyggnaden av fibernätet kommer att minska ytterligare under de kommande åren.

Nationella målen

Enligt den nationella strategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” ska 95 procent av alla hush..

Nationella målen

Enligt den nationella strategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband senast år 2020. Enligt statistiken från Post- och telestyrelsen hade 77 procent av svenska hushåll tillgång till fiberbredband 2018.

Annons