Men trots att Vetlanda hamnar hyfsat långt ner på Lärarförbundets lista för bästa skolkommun är det en förbättring med 20 placeringar jämfört med föregående år.

Undersökningen bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Det som förbättrar kommunens ranking är bland annat sjukfrånvaron från lärare, där Vetlanda totalt hamnar på plats 65, men framför allt antal elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, där kommunen ligger högt upp på plats 11 i landet.

Kommunen presterar sämst i det genomsnittliga meritvärdet justerat efter förutsättningar- likvärdighetsindex för årskurs 9, där man hamnar på plats 229. Även i kriterierna andel barn i förskola samt andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier ligger kommunen illa till.

I förhållande till andra kommuner har Vetlanda gått bakåt på andelen elever som uppnår högskolebehörighet och lärartätheten.

Vetlandas placering 191 gör att kommunen är den näst sämsta kommunen i länet, där Tranås toppar listan.

Här är kriterierna och Vetlandas ranking inom dem:

Siffra inom parentes är rankingen för förra årets undersökning.

Ranking totalt: 191 (..

Här är kriterierna och Vetlandas ranking inom dem:

Siffra inom parentes är rankingen för förra årets undersökning.

Ranking totalt: 191 (211)

Resurser till undervisningen: 188 (189)

Utbildade lärare: 140 (167)

Lärartäthet: 140 (134)

Friska lärare: 65 (104)

Lärarlön: 86 (105)

Kommunen som avtalspart: 199 (224)

Andel barn i förskola: 215 (245)

Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9: 191 (210)

Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex: 229 (257)

Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9: 165 (163)

Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex: 200 (209)

Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år: 11 (21)

Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier: 212 (114)

Annons