Det var i samband med kommunstyrelsen sammanträde i onsdags som Maria Gromer, ny utvecklingsledare på kommunen, redogjorde för den undersökning som NNR, Näringslivets Regelnämnd, låtit göra. Nämnden är en oberoende, politisk ideell förening där 18 svenska näringslivsorganisationer ingår.

Den här gången har föreningen undersökt hur Svenska kommuner arbetar med företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroller och miljöfarlig verksamhet.

Föreningen anser att alla kommuner bör ha en strategi för information till företagen i aktuella upphandlingar. Bland annat efterfrågas dialog med inblandade företag efter avslutad upphandling.

Näringslivet har önskemål av att kunna följa ”sina ärenden” när det gäller olika tillståndshanteringar. Man vill exempelvis veta vem handläggaren är och hur lång tid ärendet beräknas ta.

Annons

Föreningen har också genom en enkätundersökning, där så många som 90 procent av landets kommuner svarade, undersökt olika handläggningstider.

Enligt den ligger Vetlanda kommun bra till. Att få ett serveringstillstånd i Vetlanda kommun tar tre veckor, snittiden i länet ligger på 6,2 veckor och i landet sex veckor.

— Vi ligger i topp i länet och det gör vi också när det gäller bygglovshanteringen, säger Maria Gromer.

Även när det gäller bygglovshanteringen ligger Vetlanda bra till. Här är hanteringstiden en vecka. I länet är siffran 2,7 veckor och i landet fyra veckor.

Avgiftskostnader

När det gäller kostnaderna för livsmedelskontrollerna så ligger de i länet på allt från 4 250 kronor som billigast till 13 500 kronor som dyrast. Spannet i riket är 2 570 kronor till 28 224 kronor. I Vetlanda ligger kontrollavgiften på 5 400 kronor.

Kostnaden för serveringstillstånd ligger på allt från 6 000 till 11 961 kronor i länet medan de i riket ligger på mellan 1 200 och 14 800 kronor. I Vetlanda är kostnaden 8 000 kronor.

Bygglovsavgiften inklusive planavgiften går på 26 473 kronor i Vetlanda. I länet hamnar den på mellan 14 400 kronor och 53 100 kronor, i landet mellan 5 126 och 170 383 kronor.