Värnpliktsutredningens nya förslag skulle innebära att värnplikt återinförs i Sverige från och med 2018, och att det från och med 1 juli 2017 skulle råda mönstringsplikt. Delvis på grund av att det nu rådande frivilligsystemet skulle ha svårt att generera tillräckligt många rekryter. Bedömningen är att det de närmsta åren behövs 4 000 rekryter årligen, att jämföra med de cirka 2 500 frivilliga som de senaste åren påbörjat militär utbildning.

På Ing 2 i Eksjö gör man dock ingen större sak av det nya förslaget.

FAKTA: Värnpliktsförslaget

Försvaret ska fortsatt baseras på anställda, frivilliga soldater. När de frivilliga inte räck..

FAKTA: Värnpliktsförslaget

Försvaret ska fortsatt baseras på anställda, frivilliga soldater. När de frivilliga inte räcker till ska bristen täckas av värnpliktiga.

Försvaret bedöms behöva 4 000 nyutbildade soldater årligen 2018 och 2019.

2020 bedöms behovet öka till 5 000 och från 2022 stiger behovet till 8 000.

Antalet som i dag påbörjar militär utbildning är 2 500.

Hur många som tas ut till värnplikt beror på hur många frivilliga det var året innan.

Källa: SOU 2016:63

— Skillnaden är inte så stor egentligen. Försvaret kommer fortsatt rekrytera frivilliga men om det inte räcker fyller vi på med sådana som blir uttagna med plikt, förklarar Patrik Ahlgren, regementschef på Ing 2.

Fyller ändå

En värnplikt skulle också innebära att de som blir antagna har en plikt att fullgöra hela sin tjänstgöring.

Påverkan blir än mindre på Ing 2, menar han, där man redan i dag i stort ändå lyckats fylla sina platser.

Annons

— För oss blir det ingen stor förändring. Bortsett från Hemvärnet har vi till stor del fått de soldater som vi har behövt för att fylla våra rekrytplatser.

— Sen spelar det egentligen ingen roll om vi grundar vår verksamhet på plikt eller frivillighet så länge vi får det antal rekryter vi behöver, förklarar Ahlgren.

Motivation viktigt

En fråga om hur motiverad en frivillig rekryt är, kontra en som inte är frivillig, är förstås naturlig. Dock bör det enligt Ahlgren inte bli något problem.

— De flesta som varit inne i frivilligsystemet har varit väldigt motiverade. Och tidigare när vi hade små värnpliktskullar var huvuddelen välmotiverade där också. Det är viktigt att också de som blir uttagna nu är motiverade, säger Ahlgren.

Snabbare omställning

För försvarets framtid som helhet vore ett införande av en ny värnplikt positiv, förklarar han.

— Dels tryggar det rekryteringen inför framtiden, och dels tror jag det är viktigt att det skapar en kortare startsträcka om man beroende på omvärldsläget i framtiden vill utöka organisationen.

Läs mer: Förslaget: Mönstringsplikt nästa år

Läs mer: Försvaret behöver rejäla miljardtillskott