Det var 110 år sedan Östra Häralds Biodlarförening startades. Styrelsens vice ordförande, Maria Brunér tycker att det är härligt att föreningen varit igång under så lång tid.

— Och det är för att det är helt fantastiskt med bin och intressant med biodling. Det är naturens under och man kommer in i en helt annan värld hos bina.

Annons

Jubileet firar föreningen med att ha en utställning på Vetlanda museum med allt från viktiga redskap genom tiderna samt gammal litteratur och tidsskrifter, som föreningens egen medlemstidning Stinget. Under invigningen av utställningen höll museichefen Thomas Johannson och styrelseordföranden Ingemar Wernersson tal och besökarna bjöds på fika som på olika sätt var gjorda med honung.

Bina är viktiga

Under åren har biodlarföreningen träffar där de diskuterar kring biodling och de har honungsbedömning gjorda av en expertkommitté. Och Brunér betonar vikten av att de och många andra för vidare biodlarkunskaperna.

— Bina gör att jag har grönsaker på mitt bord för de har blivit pollinerade och befruktade. Bina är viktiga för människan överlevnad, det handlar inte bara om att de gör honung utan om pollineringen som är jätteviktig.

På uppgång

Intresset för biodling är på uppgång menar Brunér. Hon ser det runt om i landet men även på lokal nivå. De senaste åren har Östra Häralds Biodlarförening haft kurser tillsammans med Vuxenskolan.

— De har varit väldigt populära och uppskattade. Folk kanske inte skaffar bin direkt men de finner intresset och kan skaffa senare.

Föreningens utställning finns på Vetlanda museum till och med den 9 april.