Det juridiska ombudet är Maria Benke som verkar i Arkelstorp, Skåne. Hon har tagit sig an mängder med mål som rör djurskyddet. Hon har sin bestämda uppfattning om vad som håller på att hända.

— Djurskyddet i Sverige har löpt amok. Som det är nu är det livsfarligt att äga djur. Länsstyrelsen har ägnat sig åt ett stort myndighetsövergrepp, slår Maria Benke fast när jag talar med henne via telefon.

Inga lidande djur

Sten-Gunnar Hörberg och hans djurhållning har varit ett fall för myndigheterna under lång tid. Tvisten med dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden i Vetlanda kommun började redan på 1990-talet.

Vid ett par tillfällen har Hörberg hungerstrejkat som ett vapen i kampen mot myndigheterna, som omfattar såväl kommunens som länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

2012 belades paret Hörberg med djurförbud. Förbudet gäller hov- och klövdjur. Djurförbudet består men Hörbergs juridiska ombud menar att detta är olagligt utdelat.

— Det har inte funnits några vanvårdade eller lidande djur på fastigheten som Hörberg arrenderar. Misstänker man brott borde man vända sig till polisen men ingen förundersökning har inletts som gäller vanvård, framhåller Benke.

Byggt ligghall

Annons

I augusti 2015 inkom enligt Maria Benke en begäran till länsstyrelsen om att upphäva djurförbudet. Den 28 januari togs beslutet att avslå omprövningen. Motiveringen var att det inte hade gjorts några åtgärder på gården.

— Man menar att Hörberg inte visat någon vilja till förbättring. Då tar man inte i beaktande att Hörberg har byggt en 25 gånger 30 meter stor ligghall för djuren att vara i. Detta är också en arrendegård, vilket betyder att Hörbergs inte kan tvingas investera i annans persons fastighet, menar Benke.

Maria Benke menar att länsstyrelsens agerande har omöjliggjort för Hörbergs att vidta några åtgärder. Den 21 januari i år kom polisen och länsstyrelsen för att omhänderta arbetshästarna som fanns på gården.

— Sten-Gunnar blev överraskad när han såg följet på gården, säger Benke.

Hon berättar att Sten-Gunnar protesterade vilket slutade med, enligt Benke, att han blev misshandlad blodig av polisen. Skador har dokumenterats och detta kommer polisanmälas.

— Min förhoppning är att åklagare kommer ta upp detta, säger hon.

Hålls demonstration

I ett yrkande till Förvaltningsrätten kräver nu Maria Benke att hästarna omedelbart ska återlämnas till gården. Enligt henne finns en befogad rädsla hos Hörbergs att hästarna kommer att avlivas.

— Sten-Gunnar är erfaren och har hållit med hästar länge. Han är en av Sveriges bästa körkarlar. Jag försvarar inte på något sätt djurplågeri men det är det verkligen inte fråga om i det här fallet. Det här handlar om trakasseri mot en enskild djurägare, säger Benke.

Omhändertagandet av hästarna har enligt Benke upprört många.

— Fredagen den 19 februari kommer det hållas en demonstration i Jönköping där både länsstyrelsen och Jordbruksverket finns. Arrangör är Djurägarna Sverige. Jag hoppas det kommer komma många som ställer upp för Hörbergs och hur de har blivit behandlade, säger Hörberg.