Som tidningen tidigare har berättat har inflyttningen i Ciselören 1 i Gamla stan skjutits fram några månader. I ett pressmeddelande förklar Maria Lund, vd för Stridh och son AB, att upphandlingen av nybyggnationen på Ciselören 1, tidigare Forssellska gården, har avbrutits.

– Anledningen till att beslutet togs, att avbryta upphandlingen, är att de anbud som vi har fått överstiger den budget vi har för projektet. Vi kommer nu att arbeta om förfrågningsunderlaget och en ny upphandling kommer att påbörjas innan sommaren, säger hon.

Platsen står för tillfället inhägnad i väntan på att bebyggas. Ett trädäck byggdes på tomten 2016 för att täcka resterna efter branden och för att platsen skulle kunna nyttjas. När det var dags för en arkeologisk undersökning på platsen togs trädäcket bort, drygt ett år senare.

– Då den arkeologiska undersökningen var tvungen att genomföras innan vi kunde påbörja upphandlingen av byggnationen kunde trädäcket inte ligga kvar. Trädäcket var alltså tvunget att tas bort för att vi skulle kunna gå vidare till nästa steg i projektet. Att vi nu avbryter upphandlingen påverkar inte detta beslut. Trädäcket hade ändå inte kunnat ligga kvar under sommaren 2018, förklarar Maria Lund i pressmeddelandet.

Annons

Ciselören 1 ska bestå av bostäder och verksamheter. I kommande veckan ska Stridh och son teckna avsiktsförklaring med en som önskar driva verksamhet i verksamhetslokalerna längs Norra Storgatan, en pub och restaurang.

Först efter upphandlingen och avtal med vinnande entreprenör kommer besked om när byggnaden kommer stå klar.

Maria Lund, vd för Stridh och son AB, berättar att en ny upphandling kommer att påbörjas innan sommaren.
Foto: Johan Lindqvist

LÄS MER: Inflyttningen skjuts fram

LÄS MER: Stridh och son AB föreslås ingå i annan styrelse

LÄS MER: Klart med bygglov för Ciselören

LÄS MER: Här är de arkeologiska fynden

LÄS MER: Vinnaren i arkitekttävlingen utsedd

LÄS MER: Kommunen köper brandhärjad fastighet