— Det är alltid en valfrihet att kunna välja särskilt boende men man kan egentligen inte välja när det är fullt. Jag upplever inte att det är riktigt det suget att välja ett privat alternativ. Det är den information jag fått, säger kommunalrådet.

Kvarngården är ett särskilt boende men där finns också korttidsplatser. Totalt finns 36 platser. I sex år har Kvarngården drivits i privat regi, av Carema som senare bytte namn till Vardaga.

Är det av ideologiska skäl som ni vill ta över Kvarngården i kommunal regi?

— Det främsta skälet är det jag uppgav under torsdagen, att det är väldigt dyrt och komplicerat att göra upphandlingar. Det är egentligen ingen som lyckas med upphandlingar, svarar Henrik Tvarnö.

Annons

Som privat vårdgivare ska du kunna konkurrera med priset samtidigt som kvalitén blir så hög som möjligt.

— Min bedömning är att den kvalitet som de kan erbjuda inte är värt de pengar det kostar.

Tvarnö berättar att trots att Kvarngården bedrivs privat så får kommunen lägga en hel del administrativ kraft på att hantera platser i det privata boendet, utöver de kommunala.

— Vår personal jobbar extra med att hantera det privata boendet och då tappar vi kraft inom den egna organisationen. Vi lägger pengar på något som vi efter sex år kan konstatera inte ger något mervärde, som det sades att det skulle göra, säger han.

— Oavsett vem som driver verksamheten så är det vi som kommun som är ansvarig för den. Om de inte kan rekrytera folk så måste vi hjälpa till, eftersom vi som kommun måste säkerställa att verksamheten alltid fungerar. Vi måste säkerställa att uppdraget blir utfört, säger Henrik Tvarnö.

Tanken är att Kvarngården ska gå tillbaka i kommunal regi i augusti 2018.

Finns det möjlighet att bygga ut fler platser på den aktuella tomten?

— Det har vi inte tittat på i nuläget men jag bedömer att det är fullt möjligt, svarar Henrik Tvarnö.

LÄS MER: De vill ta tillbaka privat boende