Pär Lagerkvist och Edith Södergran är exempel på poeter som fått sina verk översatta till kinesiska i utställningen med språk och tecken i fokus. Bakom utställningen står Åsa Lam bor i Jönköping och arbetar som tolk. Hennes intresse för kalligrafi, och erfarenheter som lärare i kinesiska, väckte idén till utställningen.

– Jag provade att översätta svenska dikter som blev jättevackra även på kinesiska. Jag ser det som ett kulturutbyte där svenska och kinesiska möts, säger Åsa Lam.

I utställningen finns också kinesiska dikter översatta till svenska, och en mängd kinesiska tecken med förklaring över deras betydelse och bakgrund.

– Många tecken var från början en bild, så jag har visat hur de har utvecklats och ser ut i dag, förklarar Åsa Lam.