Vetlanda skolmuseum andas dåtid, men det är faktiskt inte äldre än 25 år. Museet i Forngården öppnade i maj 1992. Ett lämpligt år att inviga ett skolmuseum då det var 150 år sedan Sverige fick folkskola, 1842. Det vill säga då det blev obligatoriskt att gå i skolan.

Museichef Thomas Johansson var en av dem som berättade om museet på torsdagen. Han visade upp griffeltavlor, gamla skolplanscher och berättade att eleverna förr i tiden fick ta egen mat med sig. Eleverna var nyfikna och frågvisa.

Annons

Skolmuseet är resultatet av många års samlande av skolmaterial runt om i kommunen. Huset byggdes under ledning av Lars Palmgren på uppdrag av Vetlanda kommuns Skolstyrelse.

Det består av två skolsalar, den till höger om entrén förställer en småskola, den till vänster en folkskola. Vinden innehåller en lärarbostad.

— Uppe bodde lärarinnan som alltid var ogift. Om hon blev gravid och var tvungen att gifta sig, fick hon inte behålla jobbet längre. Bostaden sågs som en förstärkt lön, berättar museichef Thomas Johansson.

År 1846 anställdes Vetlandas första lärare, ett år senare stod första skolhuset färdigt (Kyrkskolan). Samma år inrättades ambulerande skolor i Gettinge, Torkelstorp och Vetlanda. 1860 inrättades småskolor i samma områden.

1872 anställdes den andra förskolläraren i Vetlanda och två år senare byggdes den första byskolan, i Dagsås. 1897 byggdes nytt skolhus i Vetlanda, vid nuvarande Mogärdeskolan. En privatskola för utbildning efter folkskolan (läroverk) byggdes 1900 och den flyttas fyra år senare till nuvarande Withalaskolan. 1931 infördes realskolan och 1970 byggdes gymnasiet på nuvarande plats.