Tunneltorget har upplevts som otryggt av vissa. Den nedsänkta ytan vid gångtunneln under järnvägen har en mörk känsla som avskräckt vissa från att använda ytan och därför har kommunstyrelsens utskott beslutat att ta pengar från investeringsanslaget för Centrumförnyelse till att ge torget en ny belysning som ökar attraktionskraften i torget.

Relaterat: Nässjös stadskärna kan vara Sveriges fulaste

"Känslan av trygghet, att kunna, vilja och våga röra sig fritt i staden under dygnets alla timmar, har stor betydelse för en plats attraktionskraft. Medveten ljusplanering är därför en viktig parameter för att Tunneltorget ska upplevas som tryggt och säkert" går det att läsa i protokollet om det nya gestaltningsförslaget.

Relaterat: Nässjö kan ha Sveriges fulaste stadskärna — se bilderna och avgör själv

Tunneltorget har varit uppmärksammad en längre tid och bland annat varit föremål vid kommunens trygghetsvandringar. Nu räknar man med att en bättre belysning som gestaltar platsen på ett nytt sätt kommer att ändra på bilden. Dessutom kommer tavlor med gamla foton från Sävsjö hängas i gångtunneln så att det påminner lite om ett vardagsrum, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Det nedsänkta torget vid järnvägstunneln gör att många drar sig för att använda ytan.
Foto: Caj Källmalm

— Det här är Sävsjös kanske mest centrala del och många har upplevt den som otrygg. Därför har det länge funnits en vilja att göra den trevligare. Nu hoppas vi att det istället blir en trevlig och trivsam plats man vill stanna till vid.

När kommer man att göra om torget?

Annons

— Det här är ett taget beslut som inte ska gå vidare så det tror jag kommer vara igång ganska snart. Det bör finnas på plats till när det blir mörkare igen.

Relaterat: Se läsarna bilder av Nässjös vackra sida

Ändringen förväntas kosta upp till 135 000 kronor i projektering och 180 000 kronor i material och installation. Stefan Gustafsson tror även att man kommer göra något åt den täta växtligheten runt torget.

— Vi har i alla fall pratat om det också, avslutar han.