Vetlanda kommun har 2 700 anställda. Som en så stor arbetsgivare är det ofrånkomligt att det blir en del personalärenden där anställningar tvingas avslutas i förtid. För Vetlanda kommuns del var det tolv sådana ärenden under 2017.

— Det är något fler än vad det brukar vara och kostnaden för avgångsvederlagen blir således lite högre jämfört med tidigare år, säger Pierre Thorell, förhandlingschef på HR-kontoret, Vetlanda kommun.

Nå annan lösning

Kostnaden för Vetlanda kommun för avgångsvederlag stannar på 822 200 kronor.

— Med tanke på hur många anställda som arbetar i kommunen är det relativt få fall. Att tvingas nå en uppgörelse om avgångsvederlag är den yttersta åtgärden, innan dess har vi på olika sätt försökt nå en annan lösning, genom bland annat handledning eller andra insatser. Men ibland är det ofrånkomligt att man måste skiljas åt på detta sätt, säger Thorell.

Avgångsvederlag är alltid något frivilligt och kommunen har inte någon skyldighet att betala något av avgångsvederlag. Den anställde behöver heller inte acceptera en uppsägning som inte har en saklig grund.

— När vi måste komma till en avslutning av en anställning, av olika anledningar, så har vi ambitionen att den som lämnar kommunen ska göra det med en så bra känsla som möjligt. Då kan avgångsvederlag vara ett sätt. En del väljer att avstå sådana här erbjudanden, och det finns säkert en del som accepterar men som ändå inte känner sig nöjda, framhåller Thorell.

Ser olika ut

Annons

Pierre Thorell uppger att Vetlanda kommun har avtal med Arbetslivsresurs, där man tillsammans försöker hitta en omställningstjänst till den som av olika anledningar vill eller måste avsluta sin nuvarande anställning.

— Det kan se väldigt olika ut när man bryter ett avställningsavtal. I vissa fall kan det finnas grund för uppsägning, men där man ändå vill komma överens för att komma ifrån en tvist, säger han.

Den vanligaste anledningen till att någon bryter sin anställning på Vetlanda kommun handlar om ohälsa.

— När vi har försökt att hitta en omställningsmöjlighet, men inte lyckats, kan det då bli aktuellt med avgångsvederlag. Sedan finns det ett par fall om året, där vi inte kommer överens med medarbetaren om hur arbetet ska bedrivas eller att medarbetaren på något sätt bryter mot anställningsavtalet. I Vetlanda kommun har det funnits ett par sådana fall där vi ändå kommit överens om avgångsvederlag, säger Thorell.

Strikt hållning

Thorell vill dock betona att man inte sköter den här typen av ärenden slentrianmässigt.

— Jag vill nog påstå att vi i Vetlanda kommun har en relativt strikt hållning när det gäller avgångsvederlag utan vi försöker som sagt hitta andra redskap först, säger han.

Vetlanda-Posten har tittat på ett par fall där avgångsvederlag betalats ut. Den högsta summan som betalades ut var till en anställd på tekniska kontoret. Den uppgörelsen var på totalt 364 100 kronor. Ett annat ärende rör socialförvaltningen där en anställd fick 169 200 kronor i avgångsvederlag. En rad ärenden rör personer som varit anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen.

— Det finns inga centralt budgeterade pengar för avgångsvederlag utan detta får rymmas inom varje förvaltnings budgetram. Som en stor arbetsgivare måste vi budgetera för omställningskostnader. Detta är dock inget som påverkar övrig verksamhet på något vis, framhåller Thorell.