Åklagaren har väck åtal för två fall av brott mot fiskelagen som de båda anklagade männen ska ha begått under fjolårets kräftsäsong. I början av augusti ska de ha gett sig ut på Saljen med sina burar och en månad senare på en sjö i Skirötrakten.

Bland åklagarens bevisning finns förutom beslagtagna kräftburar även fiskevårdsområdesföreningens förteckning över vilka som har fiskerätt i de aktuella sjöarna och bland dem finns inte männens namn med.

Den ena mannen erkänner brott, medan den andra nekar. Skulle den senare välja att erkänna även han så anser åklagaren att målet kan avgöras utan rättegång.