I stället får vi försöka klä vår tacksamhet i ord. Vårt varmaste och innerligaste tack vill vi skänka till alla som så välvilligt ställde upp och skänkte vinster till vårt moped- och traktorrally. Era gåvor gladde många deltagare.

Stort tack vill vi rikta till alla förare och fordonsägare som tog sig till Nävelsjö och deltog i vårt soliga evenemang. En tacksamhetens tanke sänder vi till alla gäster, insocknes såväl som utsocknes, som kom till bygdegården och för att ni köpte fika och korv och på så vis gynnar vår förening.

Och sist, men inte minst, vill vi innerligt och ödmjukt tacka alla eldsjälar som på olika vis ställt upp och gjort det här evenemanget möjligt.

Nävelsjö bygdegårdsförening

geomap