Efter cirka ett års förberedelser gjorde Jordbruksverket en upphandling värd cirka 200 miljoner kronor hösten 2015. Det gällde ramavtal på två år med IT-konsulter från 16 leverantörer på tre olika områden.

Verket och dess IT-avdelning med cirka 80 anställda behöver mycket konsulthjälp. Inte minst till den stora verksamheten som hanterar olika EU-stöd till jordbruk och landsbygd.

Göras om

De senaste åren har Jordbruksverket också tagit fram nya IT-system för att hantera den nya jordbrukspolitiken. Det fick särskilt i början en del kritik för att det har fungerat dåligt och försenat utbetalningarna. Bland annat till detta behövs IT-konsultstöd.

Men den stora upphandlingen överklagades av två missnöjda företag; Combitech och Sogeti. De hade invändningar mot den stora delen i upphandlingen (tio leverantörer) för systemutveckling och systemförvaltning.

I maj beslöt förvaltningsrätten i Jönköping att upphandlingen bör göras om.

Annons

Snabbt gjordes upphandlingen om och besked till utvalda företag gavs 19 augusti. Men även denna gång överklagas upphandlingen.

Det är företaget eWork som anser att Jordbruksverket varit alltför otydligt i sina krav på referenser från tidigare uppdrag. Det tycker inte Jordbruksverket som menar att eWork inte redovisat referenser på rätt sätt.

Efter en månad på förvaltningsrätten pågår fortfarande skriftväxling mellan Jordbruksverket och företaget. Datum för beslut i förvaltningsrätten finns ännu inte.

Problem om dröjer

Chef för IT-arkitekturenheten, Markus Milerup på Jordbruksverket, uppger att de inte kommenterar processen förrän det finns en färdig dom.

— Drar detta ut på tiden så är det naturligtvis olyckligt och får påverkan, sa Jordbruksverkets IT-chef i våras Carina Arnesson till Computer Sweden.

Ett av flera företag som går och väntar på besked är Consid i Jönköping.

— På kort sikt är det ingen fara. Vårt gamla ramavtal löper ju tills vidare, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Han funderar över hur länge Jordbruksverket kan vänta.

— Det måste bli ett stort problem eftersom de behöver nya resurser. Om eWorks klagan går igenom vet jag inte hur de löser det.