Larmet inkom klockan 11:16 på tisdagen till SOS om att det luktade bränt, men att man inte såg någon rök. Det visade sig sedan att det uppstått en fullt utvecklad brand i området, orsaken tros vara ett åsknedslag, enligt Per Pettersson, vid räddningstjänsten Östra Kronoberg.

– Det är en skogsbrand på ungefär 250 x 250 meter, sa Sofie Schmidt, teamledare på SOS, vid 13-tiden.

Räddningstjänsten kallade in brandflyg som hjälpte till med att lokalisera branden. Vid 13:30-tiden jobbade räddningstjänsten för att försöka få kontroll på branden.

– Vi har kraftsamlat och har personal från åtta stationer. Så det är 30 personer som försöker ringa in och begränsa branden, sa då Roger Pettersson, stabsresurs på räddningstjänsten.

Det blev dock svårt att få kontroll på elden och vid 15-tiden hade branden växt till runt 300 x 300 meter, enligt Roger Petterssons bedömning.

Polisen var på plats under eftermiddagen för att bland annat spärra av vissa mindre vägar för att räddningstjänsten ska kunna förflytta sig.

– Men riksväg 31 är helt opåverkad, sa Roger Pettersson.

Räddningstjänsten fick hjälp av länsstyrelsen med att samordna kring händelsen och kalla på en helikopter för att vattenbomba. Vid 16-tiden var helikoptern på plats.

– Helikoptern är här och släpper flera vattenbomber. Så den åker till en göl här i närheten och hämtar vatten och släpper 1000 liter per bomb, sa Roger Pettersson.

Annons

Tillsammans med helikoptern fortsatte räddningstjänsten att jobba med att försöka ringa in branden under senare delen av eftermiddagen.

– Det är så extremt torrt i marken att det tar mycket längre tid att släcka. Sedan är det mycket rök och det blåser åt flera olika håll så det blir svårt för oss att komma åt den. Vi måste ha masker på oss och det är ett väldigt tufft arbete, sa Roger Pettersson.

Under eftermiddagen hade Roger Pettersson goda förhoppningar om att man, tillsammans med helikoptern, skulle lyckas släcka branden.

Vid 17.30-tiden hade räddningstjänsten kommit en god bit på vägen i släckningsarbetet av den tio hektar stora skogsbranden.

– Vi har nu ringat in den och blöter hela linjen runt begränsningen, så det känns bra. Men vi vågar inte riktigt säga att det är under kontroll än, sa Per Pettersson vid räddningstjänsten Östra Kronoberg.

Men det dröjde ända till kvällen innan branden var under kontroll.

– Den är under kontroll. Vi kommer att jobba på här nu så länge det är ljust. Avlösning av personal hade vi vid 20-tiden. Sedan är det tre, fyra personer på natten och sen kör vi igång igen under morgonen, sa Per Pettersson.

Räddningstjänsten uppskattade under kvällen att släckningarbetet skulle pågå till och med onsdagsförmiddagen. Sedan får markägare ta vid och ha uppsikt under ytterligare några dagar.

Flera personer larmade till SOS om röklukt med anledning av branden i Norrhult. Vid röklukt uppmanade räddningstjänsten om att göra enklare undersökningar i närheten för att se vad som orsakade röklukten innan man ringde in.