En av initiativtagarna till namninsamlingen, Pärolof Gustafsson, är mycket nöjd med responsen från ortsborna om planerna på att ta bort dammen.

— Ungefär 99 procent av de vi har tillfrågat har gladeligen skrivit under namninsamlingen. De flesta tror inte det är sant att kommunen har dessa planer, säger han.

En varningsklocka

Pärolof Gustafsson är en av de som varit mest engagerade, men han berättar att han fått hjälp från flera i namninsamlingen.

— Det känns som att vi är samstämmiga och att folkopinionen är total. Vi gör vad vi kan för att påverka ledamöterna i kommunfullmäktige i sitt beslut på onsdag, säger han.

Han betonar att den gamla nedlagda tippen mellan Holsby och Sjunnen ligger ett stenkast från Emån. Vad händer då när man börjar riva ut dammen och måste sanera frågar han sig.

Annons

— För en tid sedan fattade kommunfullmäktige ett beslut om att sanera marken vid Skyttemossen i Vetlanda. Där har det legat en gammal deponi. Den saneringen kommer kosta kommunen 25 miljoner kronor. Det borde vara en varningsklocka för kommunen även i fallet om Holsby kvarn. Vad kan det bli för kostnad när en sanering måste göras i Holsby och vattennivån sänks? Detta har man nog inte tänkt på, säger han.

Är oense

Pärolof Gustafsson har även varit i kontakt med Arne Zetterberg, ordförande i Alseda-Skede fiskevårdsområde. De har bland annat talat om det finns alternativa lösningar när det gäller vandringsväg för laxen. Här visar det sig att de båda är oense. Gustafsson menar att en befintlig sidokanal till dammen skulle gå att åtgärda till ett bra omlöp för fisken. Zetterberg tror inte på denna idé.

— Nej, det låter inte vettigt i mina öron. Tar man vandringsvägen längre bort så måste det vara rätt vatten och rätt ström för att fisken ska vilja vandra, säger Zetterberg.

Han håller med om att det finns alternativ, men att det då handlar om svåra och dyra lösningar.

— Jag har även talat med Emåförbundet och för fisken erbjuder de det bästa alternativet som jag ser det. Man får lita på att förbundet gör det som är bäst. Vattenspegeln kommer exempelvis att bli kvar, om än inte lika stor som idag, menar Zetterberg.

Han säger att ett alternativ för att behålla dammen är att det köps privat.

— Men det är det nog ingen som är intresserad av. Det innebär stora kostnader. Vad gäller saneringen så kan det nog bli fråga om det, men det har ju Emåförbundet och kommunen räknat med, framhåller Zetterberg.