Det beviljade bidraget för lovskolan är något lägre än summan kommunen begärde.

Ansökan gällde ett bidrag på knappt 136 000 kronor.

En orsak till att Skolverket justerat bidraget neråt kan vara att elever registrerats fler än en gång. I vissa fall har även kompletta personnummer saknats.

Bidraget är 1 500 kronor per vecka och elev men kommunen kan max få den summan som den redovisat kostnader för