Kommunfullmäktige höll sitt novembermöte i Kommunalhuset under måndagskvällen. Sammanträdets huvudpunkt var verksamhetsplanen för 2018, och ramarna för driftbudgeten 2018.

Kommunens ekonomichef, Marie Hogmalm, berättade övergripande om verksamhetsplanen, och lyfte fram en del punkter där förutsättningarna ändrats sedan budgetramarna sattes under juni månads fullmäktigemöte.

— I juni var prognosen att kommunen skulle få ett resultat på 14,9 miljoner kronor under 2018, men i dag är prognosen 8,6 miljoner kronor, berättade hon för fullmäktige.

Lägre intäkter

Anledningen till den lägre siffran beror enligt Marie Hogmalm bland annat på att kommunens intäkter beräknas sjunka med 1,6 miljoner kronor under 2018.

— Vi har fått ett lägre inkomstutjämningsbidrag och en lägre kostnadsutjämning, vilket innebär är minskning på 3,9 respektive 4,3 miljoner kronor. Samtidigt har vi fått mer pengar i välfärdsbidrag av regeringen, 27 miljoner vilket är två miljoner mer än vad som var budet i juni, förklarar hon.

Kommunen kommer också att få en högre pensionskostnad under 2018, vilket bidrar till det lägre resultatet.

Annons

— När det kommer till budgetramarna för respektive nämnd så får en del ökningar och andra minskningar. Till exempel ökar kultur- och fritidsnämndens budget från 20,7 till 23,2 miljoner, vilket beror på att vi har flyttat kostnadsansvaret för idrottshallarna från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, sa Marie Hogmalm.

Service och kvalitet

Under mötet klubbades även de olika nämndernas mål och styrtal igenom.

För kommunfullmäktige beslutades att man under 2018 ska ha som mål att leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. Det ska bland annat ske genom se till att antalet behöriga elever till gymnasieskolan ska vara minst 90 procent, samt att antalet personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten ska vara mindre än förgående år.

Kommunfullmäktige ska också arbeta för kostnadseffektivisering, genom bland annat minska antalet tjänsteresor med bil och dra ner på övertiden i den kommunala organisationen med 25 procent under en treårsperiod sedan 2016.

Äldreomsorgen

Man ska även skapa delaktighet inom organisationen och i möte med medborgare, samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Det senare tog Ingvar Jarfjord (C) fasta på när han, utanför protokollet, efterfrågade ett större fokus på att få äldreomsorgen i Sävsjö kommun att bli en mer attraktiv arbetsplats.

— Nu kanske några tänker att jag har en egen agenda, men jag tror att äldreomsorgen är det tyngsta arbetet vi har i kommunen, och bland det sämst betalda. Det är slitsamt och tunga tider, och inte särskilt glamouröst, vilket gör att folk inte vill arbeta med det på heltid. Vi behöver höja lönen och förbättra villkoren för personalen, sa den 81-årige politikern.

”En stark budget”

Allt som allt var det en enig fullmäktige som röstade igenom samtliga förslag till driftbudget, mål och styrtal för 2018.

— Det här är en stark budget som rör många, inte minst skolorna där det behövs läggas en hel del pengar för att renovera och bygga nytt. Så det känns bra att de är med i beräkningarna här, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD).