Ämnena som har hittats genom markundersökningar av miljö- och byggförvaltningen är hexaklorbensen, pentakloranilin och DDT.

— På den tiden då man använde de här bekämpningsmedlen hade man inte riktigt förståelse för hur de påverkar miljön. Man trodde att ämnena skulle brytas ned och bedömde dem inte som något farligt, säger miljöinspektör Pernilla Nordqvist vid Vetlanda kommun.

Ingen akut risk

Annons

Halterna som har noterats innebär inte någon akut risk men de är över riktvärdena.

— Eftersom det handlar om känslig markanvändning i och med att en skola och bostäder ligger i närheten så måste vi ta bort dessa ämnen, säger Nordqvist.

Man måste dock få i sig ämnena för att de ska vara farliga för hälsan.

— Förskolebarn har som bekant en tendens att stoppa saker i munnen och förorenad jord kan då vara farligt. Man kan även andas in jorden via luften när det dammar. Idag ligger den förorenade jorden i jordvallar. Dessa högar ska grävas ur och saneras, säger Nordqvist.

Har informerats

Det är inte hela skolgården som berörs utan det handlar om begränsade områden. Ekonomiska medel har beviljats som ska täcka saneringsbehovet. Det handlar om 800 000 kronor som ryms i kommunstyrelsens budget. Skolan och föräldrar har informerats om den kommande saneringen.

— Målsättningen är att vi kan göra det under skollovet på sommaren då det inte är några barn i närheten. Vi har skolbarnens säkerhet och hälsa i fokus under hela processen, försäkrar Nordqvist.