Att Vetlanda kommun hamnat långt ned på Lärarförbundet lista för bästa skolkommun anser Vetlanda kommuns skolchef Eva Gustafsson inte är något som det bör läggas för stor fokus på.

— Först måste jag säga, att jag inte har läst hela resultatet. Där emot såg jag att vi har hoppat upp 20 placeringar sedan tidigare år. Så jag tycker det är tråkigt att ni lyfter fram det på det här sättet, när det är så att vi har förbättrat resultatet, säger Eva Gustafsson.

Är inte den låga rankingen något ni tar på allvar?

— Det beror på vad man jämför med. Vi jobbar med ständiga förbättringar inom alla parametrar, och vi ser här att resultatet går åt rätt håll. Samtidigt är det klart att vi hela tiden måste se till att bli bättre och bättre, säger Gustafsson.

Genomförda förbättringar

Även kommunalråd Henrik Tvarnö (S) pekar hellre på förbättringar som kommunen gjort inom skolväsendet. För omkring åtta år sedan påbörjade de ett arbete för att höja lärarnas löner, som han anser nu ligger rätt bra till i förhållande till andra kommuner.

— Under 7-8 år har vi jobbat för att få upp lärarnas löner, som också är något som Lärarförbundet brukar mäta. Vi kan tack vare det behålla duktiga och behöriga lärare.

Annons

Kommer ni göra något för att förbättra resultatet?

— Vi kommer satsa på att hitta lösningar till hur vi stöttar skolor och elever som kanske har det lite tuffare. Handlar det om en liten skola finns det en typ av utmaning, och är man en skola som exempelvis har många som har föräldrar med låg utbildningsbakgrund är det en annan utmaning.

"Tänker förbättringsarbete"

Gustafsson lyfter även fram de förbättringsarbeten som de kommer arbeta med inom skolan framöver.

— Vi kommer att jobba med resursdelningssystemet, som det kallas, där vi tittar på de socioekonomiska förutsättningar som skolorna har. Vi ser över om det är tillräckligt bra fördelat, och om vi kanske ska fördela på ett annat sätt. Exempelvis utifrån fördelningen av antalet nyanlända.

— Vi tänker förbättringsarbete hela tiden; Hur vi ska använda våra digitala verktyg på ett bättre sätt och massor olika insatser. Många olika faktorer som spelar in, förklarar Eva Gustafsson.

Relaterat: Vetlanda näst sämsta skolkommunen i länet