Witalabostäder ska bygga mellan 100-120 lägenheter och uppföra två punkthus i sju våningar och fyra trevåningshus i området Skyttemossen och Vildvinet. Byggstart är planerad till 2018. I programmet ingår också ombyggnation av förskola och särskilt boende vid Tomasgården. Men för att dessa investeringar på närmare 300 miljoner kronor ska vara möjliga, krävs en större marksanering av området.

Stans alla sopor

För att tala om bakgrunden till varför marken blivit så förorenad hade geologen Robert Gass från Njudung Energi inbjudits för att hålla ett föredrag för ledamöterna i Vetlanda kommunfullmäktige. Han berättade hur man i ett historiskt perspektiv använt marken i området. I sin demonstration använde han ett flygfotografi från 1962 som visade hur marken såg ut.

— Fram till andra världskriget användes marken för brytning av torv. Därefter fylldes våtmarken igen med stans alla sopor, det vill säga området blev en deponi, berättade Gass.

Det pågick fram till 1960-talet. 1965 gjordes en geoteknisk undersökning av marken inför kommande byggnationer. Efter detta har villor, Tomasgården, tennishallen och kvarteret Vildvinet bebyggts.

Farligt avfall

Annons

Några saneringsåtgärder bedömdes inte vara nödvändiga. I början av 2000-talet gjordes fler undersökningar och då visade det sig att det fanns stora mängder plast, trä, plåt, glas och annat synligt skräp i området.

— Som mest är fyllnadslagret av skräp cirka 2,5 meter. Genom åren har det också analyserats vilka ämnen som finns i marken. Det finns bland annat höga halter av koppar och zink och detta klassas som farligt avfall. Utöver detta finns det förorenade massor, säger Gass.

Fler soptippar

Eftersom planer finns på byggnation av bostäder och ombyggnation av förskola och äldreboende finns det inget annat att göra än att sanera marken. Om detta var ledamöterna i kommunfullmäktige överens.

— Dessa synder måste hanteras. Även om vi får en kostnad på 25 miljoner kronor som kommer påverka vårt ekonomiska resultat negativ så bör vi tänka på att dessa åtgärder möjliggör investeringar på 300 miljoner kronor. Vi får en ny förskola för 100 barn, 36 nya platser inom särskilt boende och drygt 100 nya lägenheter som vi är i så stort behov av, säger Henrik Tvarnö (S).

Ingemar Sturesson (KD) konstaterade också att saneringen är helt nödvändig för framtiden.

— Tyvärr finns det fler gömda soptippar runt om i kommunen men dessa får i nuläget ”ligga till sig”, säger Sturesson som menade att i framtiden måste även dessa saneras.