Sävsjö kommun hade ursprungligen rekvirerat 135 942 kronor men på grund av en justering av elevveckor och ändrade belopp per vecka har Skolverket valt att bara delvis bevilja det statsbidrag som kommunen ansökt. Bidraget per vecka och elev är 1500 kronor, vilket gör att det beviljade bidraget motsvarar 70 elevveckor.

Tidigare har Sävsjö kommun fått 435 000 kronor i bidrag för läxhjälp, vilket man nu redovisat till Skolverket. Enligt redovisningen har 237 elever erbjudits läxhjälp på kommunens sex skolor och totalt har man genomfört 1340 lärartimmar.

"Läxhjälpen har gett eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det stärker elevernas självförtroende och blir en viktig del i skolans kompensatoriska uppdrag" skriver man i redovisningen. Läxhjälpen har i första hand använts till färdighetsträning inom läsning, läsförståelse och matematik.