Förslaget om ett länsgemensamt vård- och omsorgscollege kommer från Region Jönköpings läns Primärkommunalt Samarbete, PKS. Förslaget är att man på kommunal nivå ska utse representanter till en gemensam styrgrupp på regional nivå och att nuvarande ledamöter i Höglandets vård- och omsorgscollege entledigas.

Relaterat: Sävsjös tema i Oktober: Livslust hela livet

Medan Höglandet redan har ett vård- och omsorgscollege saknas det i Jönköpingområdet, som förutom Jönköpings kommun utgörs av Habo och Mullsjö, samt de fyra sydliga kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (GGVV). Rosie Persson, LSS-handläggare på Socialförvaltningen i Sävsjö, är ansvarig i frågan för Sävsjö och hon säger att det nu i första hand handlar om att samverka och inkludera de områden som inte har haft college.

– I Sävsjö påverkar det inte nuvarande situation särskilt mycket utan vi fortsätter att samverka med skolorna och har kontakt mot Jönköping istället för Eksjö. Det blir en större samordning så att det blir likadant i hela länet.

Miriam Marcusson Berg, socialchef i Sävsjö kommun, tror att Sävsjö kan få möjlighet att påverka vilken sorts personalkompetens som kommer att utbildas i länet och att detta gynnar kommunen.

Organisationen håller på att komma till och ska vara färdig till årsskiftet. De tre länsdelarna ska utse representanter från skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård som ska utgöra en beredningsgrupp till den blivande styrgruppen.

Miriam Marcusson Berg, chef för socialförvaltningen i Sävsjö, tror att ett länsgemensamt vård- och omsorgscollege kan ge Sävsjö bättre personalmöjligheter i framtiden.

Annons

Relaterat: Anhöriga har glömts bort – det kan bli kostsamt

– Framförallt ger det en möjlighet till att få personalkompetens inom de områden vi behöver när vi får vara med i styrgruppen. Sävsjö kommer att vara med och påverka innehållet i de utbildningar som ges och det är en stor möjlighet när alla delar i länet går ihop.

I regionens uppdragsbeskrivning går det att läsa att vård- och omsorgscollege är "en samverkansform på nationell, regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare, fackliga organisationer och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, kan vars och ens ansvar bli tydligare och genom att kvalitén säkras kan de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt."