Folktandvården i Vetlanda befinner sig nu i ett ansträngt läge. Svårt att rekrytera nya tandläkare har bland annat lett till intagningsstopp av nya patienter samt att man från och med juni månad måste hänvisa akutpatienter till kliniken i Nässjö. Situationen får Gisela Brumme hur det var för henne när hon arbetade som tandläkare.

– Folktandvård började bedrivas i Landsbro 1958. 1991 invigdes den nya tandvårdskliniken som då var landstingets modernaste. Man tänkte nytt och fritt, dåvarande tandvårdschefen stod bakom satsningen och andra kliniker kom på studiebesök till oss. För mig var detta den absolut roligaste tiden att arbeta som tandläkare, framhåller Brumme.

”Andra tongångar”

Enligt Gisela Brumme blev det ”andra tongångar” ett par år efter att den nya tandvårdschefen Agneta Bartoll tillträtt sin tjänst.

– Hon dikterade ganska snart att de mindre klinikerna inte skulle vara kvar. Man framförde att tandläkare inte vill ha tjänst ute på de mindre orterna, men detta var helt fel. Problemet var att man styrde tandläkarna till andra större kliniker, menar Brumme.

Gisela Brumme säger att hon känner igen argumentationen idag, då den nuvarande klinikchefen Christer Edlund säger att det är svårt att få ut till tandläkare till länets ytterområden.

Annons

– I Landsbro hade vi 2 000 patienter listade hos oss och i Vetlanda är ju underlaget ännu större. När jag var verksam köpte jag inte argumentet att det var svårt att få tandläkare till Landsbro och det gör jag inte nu heller när det gäller Vetlanda, som man nu alltså verkar se som en mindre klinik, menar hon.

Tänk på visionen

Brumme radar upp många fördelar med att jobba på en mindre klinik.

– Man kan lägga upp arbetet som man själv vill, det är självständigt. Det är lättare att få kontroll över kölistorna och vi hade ett bra samarbete med skolan, säger hon.

Brumme skulle helst se att tandvårdsledningen skulle tänka mer på Folktandvårdens grundtanke.

– Hela tanken med Folktandvården är att vården ska finnas hos människorna. Så tänkte man inte när det gällde Landsbro och andra mindre kliniker som las ner, men nu har man chansen att tänka annorlunda och att man bestämmer sig för hur tandvården ska bedrivas. Jag förutsätter att nuvarande ledning tänker långsiktigt, säger hon och tillägger:

– Jag skulle personligen se att man skulle göra en satsning på kliniken i Vetlanda, att man bygger ut och gör den större. Det finns ju uppenbarligen många patienter som är i behov av hjälp. Visst, det kostar pengar, men en satsning skulle göra Folktandvården mer attraktivt samtidigt som vi uppfyller visionen med Folktandvården, säger hon.