På arbetsförmedlingen i Vetlanda och Sävsjö arbetar idag 42 personer. Deras uppgift är att kartlägga människors erfarenheter, matcha dem mot arbetsmarknaden men också erbjuda olika alternativ som praktik och utbildning för att bli anställningsbara.

I Vetlanda kommun är tre procent av de arbetslösa inrikesfödda, siffran för utrikesfödda är 28,7 procent. Fem procent av de som totalt söker arbete har någon form av funktionsnedsättning.

Stort arbete läggs på människorna som kommit till Sverige och som finns inom den så kallade etableringen.

— Vi gör en kartläggning för att ta reda på kompetenser. Vilka studier som finns och om de kan validera betygen. Har man arbetat inom ett visst yrke så kanske man måste komplettera med en utbildning för att kunna arbeta inom samma yrke, berättar arbetsförmedlaren Sara Fransén.

Hos en del sökande framkommer det efter ett tag att det finns funktionsnedsättningar som man måste ta hänsyn till.

— Vissa behöver vi utreda mer, säger arbetsterapeuten Louise Hageltorn som jobbar i ett team med psykolog, sjukgymnaster och socialkonsulenter.

— Vi har märkt att vi fått jobba mer med den gruppen med funktionsnedsättningar, säger Sara Fransén.

Annons

Hon berättar om kulturkrockar som kan uppstå. Människor som inte är vana att öppna sig och berätta hur de mår eller att de kanske inte kan arbeta till hundra procent på en gång.

— Det är viktigt att de förstår att vi kan hjälpa dem, säger Sara Fransén.

— Vi ska vara ett stöd både för den arbetssökande och arbetsgivaren, säger Louise Hageltorn.

Bland annat finns det lönebidrag där arbetsgivaren får lönestöd ju mer anpassningar som görs för den arbetssökande.

Arbetsförmedlingen upphandlar dessutom utbildningar inom olika bristyrken.

— Utbildningar inom svets, trähusindustrin och vård- och omsorg exempelvis, berättar Johan Lindqvist.

Svenska språket erbjuds också som utbildning och kan i vissa fall förläggas ute på arbetsplatsen och kallas då för språkpraktik.

En del har lärt sig svenska via appar och youtube innan de påbörjat SFI, andra är analfabeter när de kommer till Sverige och har en betydligt längre startsträcka.

— Vi behöver både motivera och informera de arbetssökande. Har man arbetat på bilverkstad i sitt hemland kan det upplevas svårt att inte få ett jobb på en bilverkstad direkt i Sverige, utan att först behöva komplettera med vissa studier, säger Sara Fransén.

Studiebesök ute på företag kan vara ett annat sätt att motivera.

— Vi hade en grupp med enbart kvinnor som fick besöka en industri. Deras uppfattning var att industriarbete var ett tungt och mansdominerat jobb men fick en helt annat bild efter besöket. Flera kunde tänka sig att arbeta där efteråt, berättar Sara Fransén.

Johan Lindqvist arbetar med den grupp människor som inte kommit in i vare sig arbete eller studier efter två år. För dem finns bland annat studiemotiverande folkhögskola på Ädelfors där utlandsfödda integreras med svenska elever under ett halvårs tid.