Om detta har beslut ännu inte fattats. Verksamhetschef för förskolan, Ingela Nyberg, besökte barn- och utbildningsnämnden under tisdagen och berättade om potten på 150 000 kronor som är ett resultat av en motion från vänstern.

— Vi har ställt frågan till förskolepersonalen vad de vill ha, berättar hon.

Svaret var inte enkelt. Behoven ser olika ut. Några vill ha allväderskläder, några inneskor. Fyra alternativ har tagits fram, överdragskläder, inneskor, pikétopp, långärmad sweatshirt. Dessa alternativ ska nu upphandlas. En arbetsgrupp ska utses för att testa kvalitén på de olika alternativen, sedan får personalen välja det den vill ha.

Annons

Men det är ingen stor summa som kan användas till var och en. Vilka ska egentligen få del av arbetskläderna. Bara de fastanställda eller också vikarierna? Och kan man neka en vikarie som arbetat över ett år arbetskläder?

Denna fråga får politikerna ta ställning till senare.

— Vi har arbetat efter scenariot att de fastanställda får arbetskläderna men att vikarierna kan få en t-shirt. Det är symboliskt viktigt att vikarierna inte blir helt utan kläder, berättade Ingela Nyberg.

Om bara de fastanställda får arbetskläderna blir det 600 kronor per anställd. Men räcker det med ett engångsbelopp på 150 000 kronor? Ska mer pengar till arbetskläder avsättas framöver? Inte heller i denna fråga har det fattats beslut.

— Pengarna räcker alltså till ett plagg. När man sedan tvättar detta innebär det att man måste använda sina egna kläder igen, konstaterade Monica Samuelsson (KD).

Frågorna måste i alla fall vara besvarade innan hösten då kläderna ska fördelas till de anställda inom barnomsorgen.