— Vi planerar för ett intag av värnpliktiga sommaren 2018. Troligen blir det en grundutbildning på nio eller elva månader för mellan 200 och 300 soldater, säger garnisons- och regementschef Michael Ginér.

— Det är viktigt att betona att det urval av värnpliktiga som görs vid mönstringen kommer att bygga på frivillighet. Vi vill ha motiverade tjejer och killar som soldater på landets förband.

Mönstringsplikt införs redan i sommar för både män och kvinnor födda 1999.

– Vi prioriterar att bygga ett starkare nationellt försvar, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.

– Intresse och vilja är en grundbit i rekryteringen av värnpliktiga och jag tror att det kommer att vara väldigt avgörande.

Annons

Totalt kommer cirka 13 000 kallas till mönstring och cirka 4 000 frivilliga och värnpliktiga tas ut till militär grundutbildning årligen under 2018 och 2019. Antalet som tas ut till värnplikt kan dessutom komma att öka om världsläget försämras. Runt 100 000 18-åringar kommer alltså inom kort att få information om vad återinförd värnplikt innebär.

— De första värnpliktiga kan sedan komma att kallas in till tjänstgöring i januari nästa år, berättar Marinette Nyh Radebo, pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist.

— Försvarsmakten har både budget och lokaler för att kunna ta emot nya värnpliktskullar under 2018 och 2019.

Skälet till att värnplikten återinförs är att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats och för att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga soldater och officerare.

— För att uppnå den numerär som krävs i den nya militära organisation vi planerar för är det nödvändigt att åter utbilda värnpliktiga vid sidan av yrkessoldater, förklarade försvarsminister Peter Hultqvist vid sitt Eksjöbesök nyligen.

Försvarsdepartementet klargör i ett pressmeddelande att en av regeringens viktigaste prioriteringar i genomförandet av 2015 års försvarsbeslut är säkerställandet av den samlade operativa förmågan i totalförsvaret inklusive den operativa förmågan i krigsförbanden.

Personellt och materiellt uppfyllda krigsförband som är samövade är avgörande för att detta ska kunna uppnås. Och för att trygga behovet kunnig personal återinförs alltså nu värnplikten som varit vilande sen 2010.

— För att kunna möta ett förändrat omvärldsläge finns ett behov av att bredda möjligheterna att rekrytera blivande gruppbefäl, soldater och sjömän. Det är positivt att vi nu får en personalförsörjning som kan anpassas till behov och läge, säger Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell på försvarets hemsida.