Invånarna i Jönköpings län ligger på rikssnittet i hur många som tar cykel till jobbet under sommarhalvåret visar en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av försäkringsbolaget If. Var sjätte tar cykeln till jobbet men skillnaderna mellan länen är stora.

Andelen som uppger att de tar cykeln till jobbet under sommarhalvåret:

Rikssnittet ligger på 16 %

1. Uppsala län: 29 %

2. Örebro län: 28 %

3. Västmanlands län: 28 %

4...

Andelen som uppger att de tar cykeln till jobbet under sommarhalvåret:

Rikssnittet ligger på 16 %

1. Uppsala län: 29 %

2. Örebro län: 28 %

3. Västmanlands län: 28 %

4. Östergötland län: 27 %

5. Södermanlands län: 24 %

6. Kronobergs län: 23 %

7. Västerbottens län: 23 %

8. Norrbottens län: 23 %

9. Värmlands län: 22 %

10. Kalmar län: 21 %

11. Hallands län: 21 %

12. Jämtlands län: 20 %

13. Jönköpings län: 16 %

14. Gävleborgs län: 15 %

15. Skåne län: 14 %

16. Dalarnas län: 12 %

17. Västra Götalands län: 11 %

18. Blekinge län: 10 %

19. Stockholms län: 10 %

20. Västernorrlands län: 7 %

Att cykla till jobbet ses som positivt inte enbart för folkhälsan men också för att lätta på trycket i trafiken och påverkan på miljön.

I undersökningen har 2700 personer tillfrågat hur de tar sig till jobbet under sommarhalvåret. Riksnittet för hur många som väljer cykel ligger på 16 % och samma siffra gäller för invånarna i Jönköpings län.

Annons

Högst andel som cyklar till jobbet finner man i Uppsala där 29 % väljer cykeln och tätt därefter följer Örebro och Västmanlands län. Längst ner på listen hittar vi Västernorrlands och Stockholms län med 10 %.

Avstånden påverkar självkart hur många som tar cykel till arbetet men i de länen som satsar på att öka andelen cyklister syns skillnader, säger Iréne Isaksson Hellman som är trafikforskare vid If.

– Om man målmedvetet arbetar för ökad trafiksäkerhet och bygger ordentliga cykelvägar så blir det fler som cyklar, säger Iréne Isaksson Hellman, trafikforskare vid If.

En trend är att många cyklar blir allt mer påkostade och många använder sig av elcyklar. Ett led i detta blir därför att fler och fler efterfrågar bättre cykelparkeringar i anslutning till järnvägsstationer för att underlätta kombinationsresor.

– Det finns starkt stöd i forskningen för att cyklingen ökar om det finns tillgång till god cykelparkering, säger Iréne Isaksson Hellman.