Det uppger tidningen Hem och Hyra som har gått igenom statistiken över antalet barn som berördes av vräkningar under första halvåret i år. Samtliga barn som vräktes i Jönköpings län bodde på Höglandet. Det rör sig om totalt fem barn, fördelat på två familjer.

De båda familjerna bodde i olika kommuner på Höglandet.

Totalt sett blev färre barn vräkta i Sverige i år jämfört med samma period förra året, konstaterar Hem och Hyra. Statistiken visar på 200 barn i fjol jämfört med 188 stycken i år.