— Regioner och landsting har tyvärr släppt målet om en responstid på åtta minuter. Det tar idag längre tid än tidigare innan en ambulans är på plats i många av landets kommuner. Det tycker vi är en allvarlig utveckling. Mot den bakgrunden är Tranås responstid väldigt positiv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den genomsnittliga väntetiden på ambulans i landet är idag 13 minuter. Det framgår av en ny sammanställning gjord av Hjärt-Lungfonden baserad på uppgifter från SOS Alarm.

I våra trakter sticker Ydre ut med en väntetid på 26,2 minuter. Den lilla östgötakommunen är dock på väg åt rätt håll. Väntetiden är ett par minuter kortare jämfört med 2012, då en liknande sammanställning gjordes.

I Nässjö är väntetiden 12,9 minuter, Eksjö 13,2 minuter, Vetlanda 13,2 minuter, Sävsjö 16,5 minuter och Aneby 20,4 minuter. Samtliga nyss nämnda kommuner har längre väntetider idag än vad de hade 2012. Det rör sig inte om några drastiska förändringar. Men trenden är tydlig.

Annons

— Det är oroande. Forskning visar entydigt att snabb hjälp är oerhört viktigt vid plötsligt hjärtstopp. Möjligheten att överleva minskar med tio procent för varje minut som går. Som vi ser det är en väntetid på ambulans på högst åtta minuter ett absolut nödvändigt mål att uppnå, säger Kristina Sparreljung.

Varje minut som väntetiden förkortas är dock värdefull. Det kan ju till exempel finnas människor på plats som påbörjar hjärt-lungräddning och till och med har tillgång till hjärtstartare. Om så är fallet är det viktigt att de får stöttning av kunnig vårdpersonal så snart som möjligt:

— Så är det förstås. Vi tycker det är mycket positivt fler och fler lär sig hjärt-lungräddning och att det blir allt vanligare med hjärtstartare på företag, i föreningslokaler och offentliga utrymmen. Om omgivningen vågar ingripa när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar utan tvekan möjligheterna att utgången blir lyckosam.

— Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung.

Plötsligt hjärtstopp är, enligt Hjärt-Lungfonden, en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, och drabbar människor i alla åldrar. 


Forskning har visat att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans har mer än dubbelt så stor chans att överleva, och i dag stöder Hjärt-Lungfonden flera forskningsprojekt för att ytterligare öka kunskapen om plötsligt hjärtstopp.

Utmaningarna är bland annat att upptäcka orsakerna bakom hjärtstopp, ta fram metoder för att identifiera personer som är i riskzonen för att drabbas samt utveckla ännu bättre behandlingsmetoder.