Som tidningen skrev nyligen finns ett tjänstemannaförslag framtaget om att bilda en regionövergripande kirurgklinik.

Att slå samman kirurgin på de tre sjukhusen i regionen har varit aktuellt två gånger om de fyra senaste åren, men stoppats efter massiv kritik från personalen på framför allt Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

Nu kommer förslaget trots allt att genomföras. Det finns en politisk majoritet för en sammanslagning. Detta enligt ett pressmeddelande som skickats ut av Alliansen och Socialdemokraterna tillsammans.

"En jämlik vård"

Annons

— Det är en styrka med stor politisk enighet vid beslut som rör den framtida vårdens organisering. Skapandet av en regionövergripande kirurgklinik görs också för att trygga kompetensförsörjningen vid alla tre sjukhusen och att skapa goda möjligheter för specialistutbildning för läkare, säger Mia Frisk (KD), regionråd tillika ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård.

Marcus Eskdahl (S), regionråd tillika 2:e vice ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, säger så här i pressmeddelandet:

— För oss är det viktigt att vi har en sjukhusstruktur och organisation som lever upp till länsinvånarnas behov av en god hälso- och sjukvård och att den utgår från en jämlik vård. Den nya regionövergripande kirurgkliniken ska leda till att kompetensförsörjningen säkerställs på de tre akutsjukhusen.

Facket är kluvet

Från fackligt håll finns en kluvenhet till förslaget. På Värnamo sjukhus är personalen mest negativa till en sammanslagen kirurgi.

Beslut tas i nämnden folkhälsa och sjukvård på tisdagen. Den regionövergripande kliniken kommer att starta 1 januari 2017.