Eva Engmalm betonar att hon inte vet mycket om förslaget att upphöra med aktiveringen. Hon berättar att hon går i pension i maj och att det har kommit till hennes kännedom att hennes tjänst inte ska ersättas.

— Det florerar mycket rykten. Förra året fick jag besked att man skulle tillsätta en ny person på min tjänst när jag gick i pension, men nu har jag hört att det inte alls är säkert att det blir så, säger Engmalm.

Kan spara

Som Vetlanda-Posten tidigare har skrivit i en rad artiklar dras vård- och omsorgsnämnden med ett stort underskott. Nämndordförande Tommy Bohman (S) har sagt att man kan hitta flera sätt att spara.

— Jag försökte förklara i kommunfullmäktige var hur vi kan spara utan att bryta mot någon lag. Då handlar det exempelvis om att spara in på aktiveringar på äldreboenden samt den palliativa vården. Det finns dock ingen politiker som jag tror vill spara in på detta, men det är inte lagstadgade verksamheter, sa Bohman bland annat.

Annons

Eva Engmalm berättar om betydelsen av aktiveringen på äldreboenden, och då i synnerhet på Mogärde seniorboende där hon jobbar.

— Många har faktiskt flyttat in hit till Mogärde beroende på aktiveringen. Vi har även många pensionärer utifrån som kommer för att delta i den dagliga verksamheten, säger hon.

Få konsekvenser

Engmalm menar att det skulle få stora konsekvenser om aktiveringen skulle läggas ned.

— Ja, jag förstår upproret som är här på Mogärde. Många äldre riskerar att bli stillasittande, man riskerar att få en sämre livskvalitet och bli ensamma. Aktiveringen erbjuder en social gemenskap och är bra ur förebyggande synpunkt, menar hon.

Precis som Bohman är inne på så framhåller även Engmalm att kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda daglig verksamhet. Hon påpekar dock att det finns en socialtjänstlag som pekar på rätten till en aktiv och meningsfull tillvaro, även om detta faller under socialtjänstens ansvar. Engmalm menar dock att man bör ta hänsyn till detta även inom den kommunala vården.

— Varför ska man spara på det där lilla som ger så mycket? Har man en gång lagt ned något är det svårt att bygga upp det igen. Jag har dock svårt att tänka mig att det blir en nedläggning. Jag vill inte tro att det är plånboken som styr, säger hon.