ATA Timber äger sedan tidigare sågverken i Åboda och Moheda i angränsande råvaruområde och förvärvar nu sågverken i Rörvik och Sandsjöfors.

Enligt ett pressmeddelande passar Rörvik Timbers sågverk in väl rent geografiskt då ATA äger massaindustrin Waggeryd Cell. Förutom dessa äger ATA sågverken i Eneryda och Widtsköfle.

Den 1 september sker överlåtelsen av Rörvikssågen, medan Sandsjöforssågen överlåts den 31 december.

Produktionen på Rörvikssågen fortsätter med normaltimmer, medan klentimmersågen i Sandsjöfors ska nedmonteras och ersättas med en modern såglinje för kubbsortiment som är planerad att vara igång våren/sommaren 2017.

Annons

För Rörvik Timber Höglandet AB innebär övertagandet även att bolaget förvärvar ATA Holding Sweden AB:s samtliga aktier i Bergs Timber AB.

Efter försäljningen äger Rörvik Timber sågverken i Myresjö, Linghem och Boxholm som har en kapacitet på 450 000 kubikmeter sågade varor vid normalproduktion.

Bra komplement

Roger Tagesson, ATA Timber, ser förvärvet av Rörviksågen och Sandsjöforssågen som ett bra komplement till bolagets övriga enheter.

Som det ser ut i dag är planen att köra på med sågen i Rörvik som Rörvik Timber gjort tidigare, uppger Tagesson till tidningen.

— Det finns inga som helt planer på att göra några som helst förändringar i dagsläget. Kanske ändrar vi inriktning på vissa sortiment, men det handlar mer om vilken marknad man ska satsa på och vilka dimensioner man ska såga.

Och personalen?

— Vi har en skyldighet att ta över personalen, men vi kan inte kräva att personalen ska vara kvar, utan de blir tillfrågade.