Det har länge varit känt hos politikerkollegorna i Vetlanda kommun att Klas Håkanson har dragits med hälsoproblem. Han säger att han gjort vad han kunnat för att detta inte ska påverka hans politiska uppdrag. Nu känner han dock att tiden är kommen för att kliva av.

— Sedan ett par månader tillbaka har jag planerat att lämna mina politiska uppdrag och nu är det dags, säger han.

Kvar i fullmäktige

Klas Håkanson lämnade in sin avskedsansökan under onsdagens sammanträde i kommunfullmäktige. Det innebär att han kommer att lämna uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, personal- och organisationsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen samt direktionen för Höglandets Kommunalförbund. Sin plats som ledamot i kommunfullmäktige kommer han dock inte att avsäga sig.

Annons

— Platsen i kommunfullmäktige fick jag genom medborgarnas röster och därför väljer jag att vara kvar där, säger han.

Blir rockad

Klas Håkansons avskedsansökan för följder för fler personer med högre befattning inom Moderaterna i Vetlanda. Vid sammanträdet i kommunfullmäktige deklarerades att Anders Bengtsson lämnar sina uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Carina Bardh lämnar sitt uppdrag som andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Carina Wall lämnar sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Carina Bardh ersätter Håkanson i kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, personal- och organisationsutskottet samt Höglandets Kommunalförbund. Anders Bengtsson tar plats som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, blir andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Utöver detta kommer det att ske en viss föryngring i partiet.

Nya namn

Nykomlingarna Robin Nilsson som tar plats i barn- och utbildningsnämnden och Douglas Thor som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Shake Khachatryan blir ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och Henrik Freij blir ersättare i kommunstyrelsen.

— Det är glädjande att kunna rekrytera nya och unga personer som är intresserade. Nu släpps de in i god tid inför valet och det känns bra, framhåller Håkanson.

Klas Håkanson har varit engagerad i kommunpolitiken i 20 år. Mellan åren 2006 och 2014 var han kommunalråd. Han har varit med om svängningen från vikande befolkningsantal, med minskning av verksamheter som följd, till ökad befolkning med behov av investeringar i nya lokaler och ny rekrytering av personal.

— Jag har varit med länge och känner att det är dags att lämna över. Jag har varit med om mycket spännande och politiken har varit både rolig och omskakande. Visst kommer jag att känna saknad. Vi kommer så småningom också byta gruppledare men ambitionen är att det ska vara klart till nästa fullmäktige, säger han.