I november månad beslutade regeringen om en ny förordning som ska minska förbrukningen av plastbärkassar. Anledningen är att haven fylls med plastskräp. Förbrukningen av tunna plastbärkassar ska ner till 40 kassar per person och senast 2025.

Detta innebär att den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter, exempelvis handeln, måste informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och ta till åtgärder för minskad förbrukning. Detta före sista maj i år.

På Njudung Energi delas röda och gröna plastpåsar ut till hushållen för att sortera hushållsavfallen. En prishöjning på påsarna i handeln skulle i praktiken kunna innebära att folk plockar med sig gratispåsarna när de går och handlar.

— Det beror ju på hur mycket handeln höjer priset, säger Peter Ferenczy, utredningsingenjör på Njudung Energi.

— Det är givetvis ett dilemma men så länge de används till soppåsar så blir de ändå sopor. Vi garanterar dock inte att de fyller de hygieniska kraven för livsmedel. Vi använder oss av återvunnen plast och teoretiskt sett ska det inte finnas några bakterier kvar, men det är ändå inget vi garanterar, säger Peter Ferenczy.