Replik till Dan Ljungström (C), 17 juli.

I en insändare den 17 juli skriver kommunalrådet Dan Ljungström (C) att många inte verkar ha tagit sig tid att läsa vad Hubville är för något. Enligt Ljungström handlar det inte om 100 000 bostäder utan istället om en för Vetlanda kommun ur klimat- och miljösynpunkt hållbar samhällsutveckling.

Relaterat: Ljungström: ”Landsbygden är viktig i Hubville-visionen”

På sajten Hubville.org sägs: ”Målet är att bygga och planera för en stad med 150 000–300 000 innevånare inom tio år, med en första etapp redan inom fem år för cirka 5 000 innevånare, där grunden läggs och möjliggör den vidare expansionen. Utgångspunkten är att staden har effektiva transporter som förbinder den med Stockholm, Oslo och Köpenhamn.”

Dagens insändarskribent, Sven-Anders Almén, ger replik till centerpartiets Dan Ljungström (se bild ovan), angående Hubvillesatsningen.

På Youtube presenteras Hubville i ett tiotal inlägg. Ett sammelsurium av idéer framförs om ytor för jordbruk och vilda djur i staden, fjärilshus på taken, världens bästa universitet för hållbarhet, självförsörjning, kul i kvarteret, byteshandel, lokal valuta och annat. Däremot knappast något om vilka som kan tänkas vilja flytta till Hubville (läs Vetlanda) och hur man försörjer sig i Hubville. Lika liten uppmärksamhet får barnomsorg, äldreomsorg, socialvård, sjukvård, gator, vattentäkter, VA-nät, reningsverk, soptippar, förskolor, grundskolor, gymnasier och andra saker som det åligger kommunen att svara för och som om Hubville mot all förmodan skulle realiseras skulle kosta kommunen astronomiska belopp som ligger långt, långt bortom vad våra politiker kan föreställa sig.

Annons

Frågan är om Ljungström själv tagit sig tid att läsa vad Hubville är. I vart fall synes han ha missuppfattat vad det är för något.

Avslutningsvis vill jag upprepa min tidigare i tidningen framförda uppmaning till den politiska majoriteten i Vetlanda: Släpp frågan om Hubville, kom i stället ner på jorden och ta itu med kommunens svaga ekonomi.

SVEN-ANDERS ALMÉN