Kultur- och fritidsnämnden förespråkar en regnbågsvecka i september 2017 men vill att beslutet fattas av kommunstyrelsen. När ärendet väl dök upp på kommunstyrelsens bord under onsdagen var det dock som ett informationsärende. Något kristdemokraten Ingemar Sturesson reagerade över.

Sturesson, som läst på kommunens Vinna-sida att det ska bli en regnbågsvecka i september 2017, ansåg att det fick vara lite ordning och reda i ärendehanteringen.

Annons

— Nu tror ju alla kommunanställda som läst detta att den blir av, sa Sturesson som ansåg att beslutet ska fattas av kommunstyrelsen, precis som kultur- och fritidsnämnden föreslagit.

Kommunalråd Jan Johansson (VF) ifrågasatte också turordningen. Dessutom undrade han om inte hbtq-information ingår i skolans läroplan. Behövs det verkligen extra satsningar på detta. Och i så fall, behövs en hel vecka?

Denna dag blev ärendet dock bara ett informationsärende. Informationen svarade kultur- och fritidschef Stewe Jonsson för.

Han förklarade att regnbågsveckan behövs så länge samhället inte medger att alla människor är lika värda. Det är ett stort steg att komma ut som homosexuell och han vill helst att sådana här manifestationer inte ska behövas över huvud taget.

Satsningen kommer hur som helst inte att innebära några extra, kommunala kostnader enligt Jonsson.