Med hjälp av Naturvårdsverkets statliga investeringsstöd, Klimatklivet, har Njudung energi satt upp tolv nya laddstolpar i kommunen. Målsättningen var att de skulle vara i drift till årsskiftet – något som blivit fördröjt.

Annons

I tätorten har laddstolpar placerats ut på Gladans parkering, vid torget, Sapa arena och på långtidsparkeringen i närheten av Pressbyrån. De kunde tas i drift under fredagen. Ytterligare en laddstolpe kommer att vara klar att ladda på inom kort vid själva energiverket. De elbilsägare som vill ladda genom de nya stolparna i Landsbro, Ramkvilla, Myresjö, Ekenässjön, Korsberga eller Kvillsfors får däremot vänta lite till.

— Det som har dragit ut på tiden och som vi väntar på är servisen på EONS elnät som tagit längre tid än väntat, säger Anders Hult, chef på elnät, Njudung energi.

Den sista mars räknar han med att även de laddstationerna ska kunna börja användas av de som bor utanför tätorten och kör elbil.

— Tanken är att man ska kunna pendla till stan från landsbygden och därför sprider vi ut laddstolparna och sätter dem inte bara i centrum. Jag vet inte hur mycket de kommer att användas, det beror på hur många som har elbil. Men för att skaffa elbil måste man ha möjligheten att ladda, säger Anders Hult.