Misstankarna mot den anställda kvinnan fattades efter att postterminalen i Nässjö under några veckor fick ovanligt många reklamationer från kunder som fått uppbrutna försändelser som inte längre innehöll postade lotter och pengar.

Från chefshåll lyckades man lokalisera under vilka arbetspass öppningarna hade skett och vilka som jobbat de aktuella passen. Därefter övervakade en chef en av de anställda, den nu misstänkta kvinnan, under några timmar av ett nattskift. Kvinnan sågs då öppna brev, varför chefen ansåg sig ha ringat in personen som brutit de tidigare försändelserna. Chefen som övervakade såg dock inte att den anställda stoppade på sig några värdesaker i samband med övervakningen.

Den misstänkta kvinnan polisanmäldes för att ha öppnat breven och åtalades i veckan misstänkt för brytande av post- och telehemlighet då hon tagit del av innehållet i meddelandena.

Oförstående till anklagelserna

Försändelserna som kvinnan sorterade kvällen när hon övervakades hade kontrollerats innan hon fick dem och de kontrollerades även efter sortering. När den misstänkta kvinnan avlägsnade sig från sin sorteringsplats den aktuella kvällen hittade chefen cirka 45 öppnade brev på den misstänktes arbetsplats. Breven ska ha sprättats upp under den en och en halv timme som hon övervakades.

Annons

Trots att en chef alltså säger sig ha sett vad som hänt, förnekar kvinnan i polisförhör att hon gjort sig skyldig till brott. I polisförhör har kvinnan sagt att det var fel av cheferna som pratat med polisen att påstå att hon hade begått brottet. Vidare har den misstänkta kvinnan berättat att det på arbetsplatsen finns många övervakningskameror och att det därför inte är möjligt för henne att göra det hon anklagas för. Hon ifrågasätter varför chefen inte filmade eller fotograferade kvinnan om hon övervakats.

Enligt uppgift från Postnord till polisen finns inga övervakningskameror vid den station där kvinnan sorterade posten den aktuella kvällen och flera andra kvällar när försändelser ska ha blivit öppnade.

Många års anställning

I polisförhören med representanter för Postnord framgår det att det två veckor innan kvinnan konfronterades av sin chef eskalerade klagomålen på brutna försändelser från den station där kvinnan ofta arbetade. Efter att kvinnan sedan blivit avskild från sin tjänst återgick reklamationerna till normal nivå.

Den misstänkta kvinnan har varit anställd vid postterminalen i Nässjö i flera år. När hon pratade med polisen sa hon sig inte ha något behov av att stjäla, hon hade en bra lön.

Öppnandet av försändelser ska ha skett under ett par månader, med start någon gång efter årsskiftet 2016. Merparten av försändelserna som kvinnan ertappades med att öppna ska ha skickats i färgglada kuvert. Till polisen har chefen sagt att hon antar att den tidigare anställda kvinnan antagligen tror att det är i sådana kuvert som värdesaker skickas. Försändelserna som öppnats var i första hand adresserade till Linköping, Motala och Vadstena.

Enligt åtalet ska kvinnan ha begått brottet i början av år 2016. Kvinnan åtalas endast för brotten som öppnades i samband med övervakningen.