Upphandlingen gjordes efter uppställda kriterier, som tagits fram gemensamt med politiker och tjänstemän. Ord som ”kvalitet”, ”svenskt”, ”ekonomi”, ”lokalproducerat” och ”ekologiskt” stod högt upp på agendan. Ansvariga för upphandlingen har jobbat efter Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, för att få så bra kvalitet som möjligt och att eftersträva produkter som motsvarar de svenska djurhållningskraven.

— I arbetet har tjänstemän genomfört åtskilliga besök hos tänkbara lokala leverantörer för att få in flera konkurrerande anbud. Deras arbetsinsats lovordas av oss politiker och deras arbete och resultat är imponerande, säger kommunalråden Jan Johansson (VF) och Henrik Tvarnö (S) i ett pressmeddelande.

Politiker gläds

Kommunalråden konstaterar att den ”gemensamma upphandlingspolitiken” har lyckats.

— När kommunen skulle genomföra den nya kommunala livsmedelsupphandlingen beslöt vi i regeringspartierna Vetlanda framåtanda och Socialdemokraterna hur vi gemensamt och noggrant skulle genomföra den nya livsmedelsupphandlingen. Vi kan därför glädja oss åt ett lyckat slutresultat, säger kommunalråden vidare.

En annan politiker som gläds åt slutresultatet är oppositionsrådet Dan Ljungström (C).

Annons

— Det är glädjande att Centerpartiets motion om svenska djurskyddskrav vid upphandling nu fått genomslag. Förutom att vi höjt upp kvalitén generellt är det särskilt roligt att vi får en större andel färskt kött som dessutom är närproducerat, säger Ljungström i en kommentar.

Sänkta kostnader

Vad blev då resultatet? Jo, bland annat ekologisk mjölk, kött från närbygden och genomgående bättre kvalitet på livsmedel till kommunens förskolor, skolor, äldreboenden och övriga verksamheter i kommunen.

Kommunalrådet Jan Johansson (VF) konstaterar dessutom att denna standardökning inte kommer att generera några ökade kostnader.

— Upphandlingsresultatet borgar för bästa möjliga kvalitet. Vi ska alla komma ihåg att en varas kvalitet aldrig blir bättre genom långa transporter vilka samtidigt tär på vår miljö. Resultatet innebär dessutom att totalkostnaderna till och med har kunnat sänkas, framhåller Johansson och Tvarnö.

Ljungström konstaterar att många mindre lokala företag haft möjlighet att vara med dels genom uppdelning i mindre varugrupper och möjligheten att bara leverera till vissa ställen.

— Även om intresset för detta kunde ha varit något större så är det rätt väg att gå, säger han.

Olika leverantörer

Under maj och juni börjar kommunens nya leverantörer att förse kommunens olika verksamheter med livsmedel av olika slag. Avtal är skrivet på två år med möjlighet till två års förlängning. Varje år köper Vetlanda kommun livsmedel för cirka 25 miljoner kronor. Nya produkter som köps in är bland annat hirs, granola och quinoa. Leverantörerna ser ut som följer: Färsk fisk: Feldt´s Fisk och Skaldjur AB, färsk kött: Dackebygdens Kött i Virserum AB, frukt och grönt: RP Frukt AB, ägg: RP Frukt AB, korv: Martin & Servera AB, mjölk: Martin & Servera AB, huvudgrossist: Martin & Servera AB.

Mat