Kammaråklagare Frida Noldin väckte i veckan åtal mot de båda männen. Den stora mängden cannabis i kombination med hur framställningen gått till och i vilken omfattning gör att åklagaren anser att duon ska straffas för grovt brott.

Åklagaren menar att de båda männen tillsammans och i samförstånd olovligen, och i överlåtelsesyfte, framställt och innehaft cirka 13,5 kilo narkotika. Cannabisen har, enligt åklagaren, varit ”avsedd för missbruk”.

Markant högre än normalt

Enligt åklagaren bör ”brottet bedömas som grovt eftersom framställningen avsett en särskilt stor mängd narkotika och för att verksamheten varit av stor omfattning samt att den bedrivits i stora utrymmen i garaget, på ett systematiskt sätt och med avancerad utrustning”.

Annons

De misstänkta männen, som båda är mellan 30 och 40 år gamla, förnekar att de gjort sig skyldiga till brott. Duon kommer att förhöras vid den kommande rättegången i Eksjö tingsrätt. Dessutom kommer flera poliser och andra personer att förhöras då.

Mycket bevis

Under rättegången kommer åklagaren även att lyfta fram en lång rad olika bevis. Bevisningen består bland annat av att de båda männen gjort inköp av material som åklagaren menar är kopplade till odlingen samt vittnesuppgifter om att den ena mannen vistats mycket vid fastigheten. Det finns också teknisk bevisning i form av cigarettfimpar som hittats i odlingsutrymmet. Fimparna innehåller dna från fastighetsägaren som i förhör sagt att han inte har med odlingen att göra.

Framställningen ska, enligt åtalet, ha skett under okänd tid, fram till den 6 april förra året.

– Jag har själv aldrig väckt åtal för någon odling i den här storleken, säger Frida Noldin.

En av männen är tidigare dömd för narkotikabrott, men inte av samma dignitet.

– Ingen av männen är tidigare straffade för att ha odlat narkotika, säger Frida Noldin.