För en vecka sedan riktade kommunalrådet Jan Johansson (VF) och planerare Peter Lundgren på kommunen hård kritik mot Länstrafiken men även Region Jönköpings län som är ytterst ansvarig för att kollektivtrafiken ska fungera.

”Vi har tröttnat på alla löften. Vi accepterar inte längre att det inte fungerar”, sa de bland annat.

Regionrådet Rune Backlund (C) har svarat på kritiken.

”Vi har gjort vad vi kunnat”, sa Backlund och refererade bland annat till att man låtit hyra in ett fordon från AB Transitio. Detta fordon hade dock fått ett fel på säkerhetssystemet varför det har tagits ur trafiken. Expertis har kallats in för att kontrollera felet, men inga åtgärder har vidtagits ännu.

Stor besvikelse

När ledamöterna i kommunstyrelsen sammanträdde i veckan var Thomas Adelöf, trafikplanerare på Länstrafiken, särskilt inbjuden. Han inledde med att beklaga att man inte hade kunnat leva upp till de löften man levererade i december, nämligen att tågtrafiken skulle flyta på som vanligt igen.

— Vi har tio fordon i fordonsparken men två av dessa är inte i bruk på grund av brand och krock. Vi förväntade oss att dessa två skadade fordon skulle vara tillbaka efter sommaren men så skedde inte. Då hyrde vi in ett fordon, men tyvärr blev det fel på även detta, förklarade Adelöf.

Henrik Tvarnö (S) gjorde ett försök att förklara hur man såg på detta ur kommunens synvinkel.

Annons

— Man känner en stor besvikelse. Tågtrafik och pendling betyder oerhört mycket för många och det svider extra när man inte får den draghjälp man förväntar sig även om man till viss del kan köpa vissa av era förklaringar, framhöll Tvarnö.

Fråga om intäkter

Tvarnö framhöll vidare att han nu förväntade sig att Länstrafiken skulle göra en rejäl ansats att locka tillbaka de invånare som förlorat förtroendet för Länstrafiken på grund av tågstrulen.

— Vi vill först känna att allt fungerar innan vi lovar något igen. Men när det väl funkar så kommer vi marknadsföra oss och jobba för att bygga upp vårt förtroendekapital igen, svarade Adelöf.

Jan Johansson (VF) ställde frågan hur man kan hyra in ett fordon som inte är funktionsdugligt, men fick då svaret att det fungerade då det var i trafik i Värmland. Sedan hände något oförutsett.

— Andra frågor jag vill ha svar på är vad det kostar för Länstrafiken i minskade intäkter när tåg ersätts med bussar och hur detta påverkar resandet? frågade Johansson.

— Vi har haft uppe frågan med vår operatör. Vi upplever att resandet uppskattas, men självklart har vi tappat intäkter på grund av det här, svarar Adelöf.

Absolut nödvändigt

Helena Stålhammar (C) påpekade också bristen på information från Länstrafiken när det inte fungerar.

— Nu hoppas man på en vändning för sämre kan det knappast bli, konstaterar hon.

Jan Johansson menar att en förbättring är absolut nödvändig.

— Annars kan vi få en situation då medborgare inte längre tror på trafik på sträckan Vetlanda-Nässjö, framhåller han.