Det framkommer i det svar som Velanda kommun nu skickat in till Skolinspektionen. Det var i januari i år som vi skrev om den kritik som Skolinspektionen riktade mot Myresjö skola. Efter det, vecka fem till sju, genomfördes en enkät, vilket görs på alla kommunens skolor, bland eleverna.

Resultatet visar att 97 procent av eleverna i åk f-6 och 100 procent av eleverna i åk 4-6 känner sig trygga. Målet på skolan är att alla ska känna sig trygga, står det i svaret till Skolinspektionen.

Ska följas upp

Nu har en åtgärdsplan för att öka tryggheten utarbetats. Personal, som får kännedom om att en elev känner sig kränkt, ska rapportera detta till rektorn. Kvittering av blanketten ska göras av rektor eller någon annan i trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen ansvarar för att följa upp beslutade åtgärder.

Skolinspektionen kritiserade också Myresjö skola för att inte samverka för att nå utbildningsmålen.

”Som rektor har jag uppfattat det, både utifrån ert underlag och efter samtal med pedagogerna, att en vilja att samverka mer finns men att de känner att det saknats tid. Därför ser jag det som att den viktigaste åtgärden är att avsätta tid” skriver rektor Helen Sjöberg i svaret.

Otrygga platser

För att förebygga inlärningssvårigheter ska det göras kunskapsuppföljning varje termin. Denna följs upp av specialpedagog. Kartläggning som görs i klasserna kring otrygga platser ska lyftas fram en gång per termin i elevhälsateamet. I svaret till skolinspektionen framförs också önskemål att kurator och skolsköterska ska finnas mer tid på skolan.

Annons

Vad gäller skolbiblioteket så är svaret att böckerna kommer att organiseras så att skönlitteratur placeras i det som innan kallades bibliotek, ett litet utrymme i källaren. Fakta kommer att finnas i en del av korridoren. I utrymmet mellan dessa ska det finnas arbetsbord och ”läshörna” med fåtöljer.

LÄS MER: https://www.vetlandaposten.se/article/atgarder-kravs-efter-tillsyn-pa-myresjo-skola/

https://www.vetlandaposten.se/article/fler-elever-ska-fa-skolbibliotek-det-ar-inte-likvardigt-pa-vara-skolor/