Vetlanda-Posten har redovisat en lista över de föreningar som beviljats föreningsbidrag och investeringsbidrag. Kultur- och fritidsnämnden har också tagit beslut om bidrag till föreningar inom kultursektorn. För att vara berättigad att få ekonomiskt stöd ska föreningarna följa kultur- och fritidsnämndens fastställda bestämmelser. En fullständig ansökan ska innehålla verksamhetsberättelse, ekonomiskrapport och revisionsberättelse. 23 av 24 sökande uppfyller kraven för att få bidrag.

Annons

Hembygdsföreningar: Alseda 16 530 kronor, Björkö 7 035, Fröderyd 8 400, Karlstorp 10 140, Lannaskede 5 490, Lemnhult 19 950, Myresjö 8 925, Näsby 29 115, Nävelsjö 11 805, Skede 15 570, Stenberga 10 275, Ökna 8 985.

Musikföreningar: Bäckablås Wind Band 14 720, Ekenässjöns Missionskyrkas musikkår 13 710, FM Brass 13 440, Njudungsorkestern 18 800, Hvetlanda Manskör 12 000, Bredbandet 13 000, Vetlanda Stråkförening 5 590.

Övriga föreningar: Slättåkra kultur- och bygdeförening 9 375, Vetlanda konstförening 1 500, Highland Grand Dancers, 12 000, Östra Njudungs folkdanslag.

Särskilda bidrag

Utöver bidragen till kulturföreningarna har det även fattats beslut om särskilda bidrag. Näsby föreläsningsförening har ansökt om 10 000 kronor för att kunna arrangera offentliga föreläsningar. Sedan 2012 har föreläsningsföreningen fått stöd från kultur- och fritidsnämnden och stöd får man också i år. Nämnden beviljar bidraget på 10 000 kronor. För pengarna ska föreningen under 2018 anordna minst sex föreläsningar. Ett särskilt bidrag ges också till Njudungsorkestern som får 50 000 kronor. Föreningen ska som motprestation under året spela den 30 april, 6 juni och 23 december.