Vård- och omsorgsförvaltningen uppmärksammar varje år den hemtjänst och det särskilda boende i kommunen som fått bäst resultat i den nationella brukarundersökningen.

Kvillsfors hemtjänst presterade toppresultat även 2017 och fick utmärkelsen Bästa hemtjänst för tredje året i rad.

På Österäng är glädjen stor efter att boendet utnämnts till Bästa boende 2017.

— Det känns extra roligt eftersom detta är första gången Österäng får den här utmärkelsen. Vi har verkligen en fantastisk personalgrupp som är så värd detta, säger områdeschef Lenita Petersson.

Varje år

Brukarundersökningen genomförs varje år för att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Genom resultatet kan både kommuner och verksamheter jämföras och det är tänkt att detta ska leda till förbättringar.

Alla som är 66 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på särskilt boende har haft möjlighet att besvara enkäten.

— Här på Österäng svarade mellan 40 och 60 procent av de berörda på frågorna, berättar Lenita Petersson.

Annons

Siffrorna som gläder henne och övriga personalen allra mest är att 100 procent av dem som svarade säger att de känner förtroende för personalen. Samtliga anser också att de har lätt att få kontakt med personalen när de behöver. 92 procent säger att de trivs med sitt rum eller sin lägenhet.

Hela linjen

— Det är fantastiska siffror som visar hur fin personal vi har, över hela linjen, säger Lenita Petersson.

På Österäng arbetar 37 personer med omvårdnaden, till det kommer kökspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och vaktmästare. Sammanlagt har ett 50-tal personer del i utmärkelsen, betonar Lenita Petersson.

Camilla Edberg är en av boendets undersköterskor. Hon har jobbat 18 år på Österäng.

— Vi är så glada över utmärkelsen. De boende har gett oss höga betyg i många av de frågor som verkligen är viktiga. Det här är verkligen bästa belöningen för oss som jobbar här, säger hon.

”Brukarna märker”

Omvårdaren Ing-Marina Tadåker har jobbat 30 år på Österäng och är verkligen glad över utmärkelsen.

— Vi som jobbar här trivs jättebra ihop. Jag tror att våra brukare märker av det och att stämningen sprider sig till alla, säger hon.

Omvårdarna Emma Eckerström och Hanna Mc Entee är lite nyare på Österäng.

— Ett gott bemötande mot brukare och anhöriga och att vi trivs tillsammans ger goda vibbar, lyder deras förklaring.

Hemligheten bakom utmärkelsen är nog ganska enkel egentligen, menar de fyra: Att brukarna märker att personalen tycker om dem gör att personalen blir omtyckt.