— Vi håller på att utreda det för att få fram ett underlag. Vad det kommer att kosta i kronor kan jag inte svara på. Vi ska försöka göra så lite ingrepp som möjligt i fastigheten, säger han.

Men hur kan ett sådant här missförstånd uppstå?

Annons

— Ja det är en bra fråga. I grunden är det en förändring vad gäller insatserna som görs för de här personerna. Det har hela tiden planerats för vanliga lägenheter och ytor som omsorgen skulle ha del av. Nu har det blivit en liten förändring. Detta i kombination med ambitionsnivån för brandskyddet har lett till det här, svarar Magnus Färjhage.

— Det är olyckligt att det har blivit så här. Jag kan inte säga att det direkt är någons fel, utan det har skett förändringar efter hand.

Men har det inte hållits byggmöten under själva byggtiden?

— Jo, så har det i grunden hanterats men det har skett behovsförändringar. Nu när människor flyttar in så vårdar man istället och då krävs ett högre brandskydd.

Även Magnus Färghage bekräftar att de boende och de anhöriga inte behöver känna någon oro, eftersom man säkrat upp med mobila sprinklers och ändrat bemanningen. Vad det innebär i kostnader är heller inte klart.

Har du varit med om något liknande tidigare?

— Nej, man lär sig nya saker hela tiden.