Bostadsmarknaden är tuff för så väl svenskfödda som de som kommit hit på senare år. Men genom bosättningslagen får alla kommuner i landet anvisningar för bosättning av nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Annons

På flera ställen i länet pågår just nu projekt som syftar till att finna bostäder åt de som anvisats till kommunen. I Vetlanda är det Vetlanda kommuns integrationsenhet, Navet Vetlanda, som fått i uppdrag att leda projektet.

— Projektet är till för att stärka kommunens mottagandekapacitet och inventera bostadsmarknaden för det har man inte riktigt haft tid att göra innan. Men även att identifiera och få kunskap om specifika hinder för nyanlända att få bostad när de har etableringsstöd eller saknar kontakter, berättar Linda Ståhlgren som är projektanställd för projektet.

Söker efter allt

På kommunens hemsida uppmanar de invånarna att höra av sig om de på något sätt har plats för en ny Vetlandabo. Ett hus, en lägenhet, ett rum, vad som helst menar Ståhlgren är av intresse då de försöker hitta olika slags bostadslösningar.

— Många tänker att behovet inte är lika stort för att strömmen av asylsökande är mindre och trycket inte är lika hårt. Men det är nu under senaste halvåret som många fått besked om uppehållstillstånd och då behöver de riktiga bostäder för att komma igång med etableringen i samhället.

LÄS MER: Nytt integrationsprojekt i Vetlanda

LÄS MER: Bostadsbristen gör honom hemlös

LÄS MER: Kvinnojourer tvingas neka hundratals kvinnor